Chứng chỉ Trinity College London I . Vì sao chọn Trinity. Trinity College London là một hội đồng thi quốc tế chuyên đánh giá về âm nhạc được thành lập từ năm 1877. Thừa hưởng bề dày thành tựu trong việc đánh giá học thuật, Trinity College London tự hào cung cấp một trong những